Szkoła PolicealnaKalendarz: r.szk. 2014-2015
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych godz. 1600

Spotkanie z rodzicami uczniów starszych godz. 1630
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla klas gimnazjalnych o godz. 800

Dla klas ponadgimnazjalnychh - rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 o godz. 1000
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Spotkania z rodzicami - konsultacje - godz. 1630
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Święto państwowe.
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Przerwa świąteczna.

Propozycje ocen semestralnych
Spotkania z rodzicami - zebranie informacyjne - godz. 1630

Ferie zimowe.

KONIEC SEMESTRU

Ustalenie ocen semestralnych
Dzień świąteczny.

Trzech Króli.
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Nowy Rok
Zebranie Rady Rodziców - godz. 1600

Zebranie informacyjne
Wyniki klasyfikacji - godz. 1630
Konsultacje - godz. 1630

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KL. IV A/B
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas gimnazjalnych

Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Egzamin gimnazjalny:
- godz. 900 język obcy nowożytny - poziom podstawowy
- godz. 1100 język obcy nowożytny - poziom rozszerzony
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas gimnazjalnych

Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Egzamin gimnazjalny:
- godz. 900 przedmioty przyrodnicze
- godz. 1100 matematyka
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas gimnazjalnych

Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Egzamin gimnazjalny:
- godz. 900 historia+WoS
- godz. 1100 język polski

Wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 1400 historia - poziom podstawowy

Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 900 język francuski - poziom podstawowy

Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 900 chemia - poziom podstawowy
Zebranie Rady Rodziców - godz. 1615
Zebranie informacyjne - godz. 1630
Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 900 geografia - poziom podstawowy

Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 900 język niemiecki - poziom podstawowy

Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 900 fizyka - poziom podstawowy
Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 900 matematyka - poziom rozszerzony
- godz. 1400 wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy

Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 1400 biologia - poziom podstawowy
Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 900 język angielski - poziom podstawowy
- godz. 1400 język angielski - poziom rozszerzony
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów technikum

Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 900 matematyka - poziom podstawowy
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów technikum

Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Egzamin maturalny część pisemna:
- godz. 900 język polski - poziom podstawowy
Dzień świąteczny


Przyjaciele