Szkoła Policealna


Zajęcia dodatkowe
1. Sekcja szachowa
 
 
 
 
 
2. Sekcja teatralna
 
 
 
 
 
3. Klub Młodego Odkrywcy
 
 
 
 
 
4. Sekcja sportowa
 
 
 
 
 


 

Harmonogram zajęć dla uczniów

w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

r. szk. 2014/2015 – I semestr

 

forma zajęć

typ zajęć

prowadzący

uczniowie

termin spotkań

dydaktyczno
-  wyrównawcze

z języka polskiego

M. Ślabska

I – II gim

poniedziałek  - 1510

z języka polskiego

G. Kucharska

III gim; I - IV tech

poniedziałek - 730; wtorek – 740

z matematyki

R. Czerwińska

I – II gim

czwartek - 1425

z matematyki

W. Korbiel

III gim; I - IV tech

wtorek - 730; środa – 740

z języka angielskiego

K. Wolak - Turek

I – II gim

poniedziałek – 715

z języka angielskiego

E. Wolak

III gim; I - IV tech

poniedziałek - 1425

z języka niemieckiego

A. Rosochacz

I – II gim

czwartek – 1335

z języka niemieckiego

M. Czechorowska

III gim; I-IV tech

środa – 1510

                                 z doradcą zawodowym

J. Dudek

gim; tech

ustalane indywidualnie

specjalistyczne

logopedyczne

M. Kraszewska

gim; tech

ustalane indywidualnie

socjoterapeutyczne

A. Kamionka

gim; tech

ustalane indywidualnie

terapia psycho - pedagogiczna

R. Dorobek

gim; tech

ustalane indywidualnie

rozwijające uzdolnienia

teatralne

B. Słomczyńska

gim; tech

wg kalendarza imprez

Klub Młodego Odkrywcy

R. Czerwińska

gim

ustalane indywidualnie, wg kalendarza CNK

 

 

Przyjaciele