Szkoła Policealna

str10

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych godz. 1600

Spotkanie z rodzicami uczniów starszych godz. 1630
Przyjaciele