Szkoła Policealna


  
  


  
  

O skuteczności pracy dydaktyczno – wychowawczej w szkole w dużym stopniu decyduje niewątpliwie baza lokalowa. Obecnie szkoła dysponuje 22 salami pełnowymiarowymi, 5 salami do zajęć w grupach, 3 pracowniami komputerowym, wielofunkcyjną aulą, świetlicą, salą gimnastyczną, basenem, siłownią, zespołem boisk, „zieloną salą”, funkcjonalną szatnią, biblioteką z czytelnią, gabinetem opieki medycznej, bufetem, dużymi przestronnymi hollami oraz pomieszczeniami dla administracji. W trakcie prac przygotowawczych znajdują się sale symulacyjne przygotowujące uczniów do pracy w warunkach rzeczywistych. W hollu znajdują się gabloty, z pucharami będącymi świadectwem osiągnięć uczniów. Holl ten został poddany gruntownej renowacji w trakcie której wyłożono kafelkami podłogę i schody oraz pomalowano ściany, wymieniono również stolarkę wejściową. Modernizację, pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wykonali sami uczniowie w ramach nauki zawodu. Błyskawiczny rozwój nauki wymaga również błyskawicznego dostępu do najnowszych opracowań. Uczniowie mają tę możliwość. Część zajęć dydaktycznych odbywa się w salach wyposażonych w komputery połączone w sieć z dostępem do Internetu na każdym stanowisku zaś ich oprogramowanie odpowiada temu, z którym absolwent zetknie się w czasie swej pracy zawodowej. Pomimo olbrzymiej dominacji elektronicznej formy przekazu, podstawowym źródłem wiedzy nadal pozostaje książka. Biblioteka jest więc znaczącą agendą Szkoły. Księgozbiór biblioteki, gromadzony od początku istnienia „budowlanki”, liczący ponad 21000 woluminów, jest olbrzymim zbiorem informacji, z dziedziny budownictwa, architektury, czy też literatury pięknej. Korzystają z niego, nie tylko uczniowie, ale również absolwenci i studenci Ponieważ szkoła funkcjonuje od godz. 745 do 2035 istnieje potrzeba otoczenia troskliwą opieką młodzieży dojeżdżającej. Czynią to nauczyciele - wychowawcy świetlicy. Prowadzą zajęcia terapeutyczne, poradnictwo zawodowe czy też opiekuńczo - wychowawcze. Kształcenie zawodowe odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Jest ich 6. Zgromadzone w nich pomoce naukowe to przede wszystkim prace dyplomowe uczniów klas kończących, którzy zdobywali liczne nagrody w Turniejach Młodych Mistrzów Techniki. Równolegle z kształceniem zawodowym odbywa się kształcenie ogólne w również doskonale wyposażonych i estetycznych pracowniach, których jest 20. Ich wystrój to również efekt prac dyplomowych uczniów klas kończących z minionych lat. Uczniowie „budowlanki” odnosili sukcesy nie tylko na polu zawodowym. Szkoła na swym koncie odnotowuje bardzo liczne sukcesy sportowe. Były one możliwe dzięki bardzo dobrze wyposażonej bazie sportowej. Sala gimnastyczna, basen, siłownia stanowiły źródło wylegania się talentów nierzadko reprezentantów Polski. Przy tak dużym wysiłku fizycznym nie trudno o najrozmaitsze kontuzje i dlatego w szkole funkcjonuje gabinet pomocy medycznej. Uczniowie znajdują tu pomoc i poradę przy każdej dolegliwości.

Przyjaciele