Szkoła Policealna

str10

plan nauczania dla gimnazjum
r.szk.2013/2014 - klasy: I f, I g, I h


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Język polski
5
4
5
14
2. Język obcy nowożytny III.0
2
2
2
6
3. Język obcy nowożytny III.1
3
2
3
8
4. Historia
2
2
2
6
5. Wiedza o społeczeństwie
-
-
2
2
6. Muzyka
-
1
-
1
7. Matematyka
4
4
4
12
8. Fizyka
1
2
2
5
9. Chemia
1
1
2
4
10. Biologia
1
2
2
5
11. Geografia
1
1
2
4
12. Plastyka
-
1
-
1
13. Informatyka
2
-
-
2
14. Wychowanie fizyczne
4
4
4
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
-
1
-
1
16. GDDW
1
1
1
3
17. Zajęcia artystyczne
2
-
-
2
18. Zajęcia techniczne
-
2
-
2
  Razem godzin
29
30
31
90

Przedmioty nadobowiązkowe:

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Religia
2
2
2
6
2. Wdż
0,38
0,38
0,38
1,14


plan nauczania dla gimnazjum
r.szk.2013/2014 - klasa: I j


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Język polski
5
4
5
14
2. Język obcy nowożytny III.0
2
2
2
6
3. Język obcy nowożytny III.1
3
2
3
8
4. Historia
2
2
2
6
5. Wiedza o społeczeństwie
-
-
2
2
6. Muzyka
-
1
-
1
7. Matematyka
4
4
4
12
8. Fizyka
1
2
2
5
9. Chemia
1
1
2
4
10. Biologia
1
2
2
5
11. Geografia
1
1
2
4
12. Plastyka
-
1
-
1
13. Informatyka
2
-
-
2
14. Wychowanie fizyczne
14
14
14
42
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
-
1
-
1
16. GDDW
1
1
1
3
17. Zajęcia artystyczne
2
-
-
2
18. Zajęcia techniczne
-
2
-
2
  Razem godzin
39
40
41
120

Przedmioty nadobowiązkowe:

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Religia
2
2
2
6
2. Wdż
0,38
0,38
0,38
1,14


plan nauczania dla gimnazjum
r.szk.2013/2014 - klasy: II f, II g


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Język polski
5
5
5
15
2. Język obcy nowożytny III.0
1
2
3
6
3. Język obcy nowożytny III.1
3
2
3
8
4. Historia
2
2
2
6
5. Wiedza o społeczeństwie
-
-
2
2
6. Muzyka
-
1
-
1
7. Matematyka
4
4
4
12
8. Fizyka
1
1
2
4
9. Chemia
2
1
1
4
10. Biologia
1
2
2
5
11. Geografia
1
1
2
4
12. Plastyka
-
1
-
1
13. Informatyka
2
-
-
2
14. Wychowanie fizyczne
4
4
4
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
-
1
-
1
16. GDDW
1
1
1
3
17. Zajęcia artystyczne
2
-
-
2
18. Zajęcia techniczne
-
2
-
2
  Razem godzin
29
30
31
90

Przedmioty nadobowiązkowe:

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Religia
2
2
2
6
2. Wdż
0,38
0,38
0,38
1,14


plan nauczania dla gimnazjum
r.szk.2013/2014 - klasa: II j


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Język polski
5
5
5
15
2. Język obcy nowożytny III.0
1
2
3
6
3. Język obcy nowożytny III.1
3
2
3
8
4. Historia
2
2
2
6
5. Wiedza o społeczeństwie
-
-
2
2
6. Muzyka
-
1
-
1
7. Matematyka
4
4
4
12
8. Fizyka
1
1
2
4
9. Chemia
2
1
1
4
10. Biologia
1
2
2
5
11. Geografia
1
1
2
4
12. Plastyka
-
1
-
1
13. Informatyka
2
-
-
2
14. Wychowanie fizyczne
14
14
14
42
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
-
1
-
1
16. GDDW
1
1
1
3
17. Zajęcia artystyczne
2
-
-
2
18. Zajęcia techniczne
-
2
-
2
  Razem godzin
39
40
41
120

Przedmioty nadobowiązkowe:

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Religia
2
2
2
6
2. Wdż
0,38
0,38
0,38
1,14


plan nauczania dla gimnazjum
r.szk.2013/2014 - klasa: II h


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Język polski
5
5
5
15
2. Język obcy nowożytny III.0
1
2
3
6
3. Język obcy nowożytny III.1
3
2
3
8
4. Historia
2
2
2
6
5. Wiedza o społeczeństwie
-
-
2
2
6. Muzyka
-
1
-
1
7. Matematyka
4
4
4
12
8. Fizyka
1
1
2
4
9. Chemia
2
1
1
4
10. Biologia
1
2
2
5
11. Geografia
1
1
2
4
12. Plastyka
-
1
-
1
13. Informatyka
2
-
-
2
14. Wychowanie fizyczne
10
10
10
30
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
-
1
-
1
16. GDDW
1
1
1
3
17. Zajęcia artystyczne
2
-
-
2
18. Zajęcia techniczne
-
2
-
2
  Razem godzin
35
36
37
108

Przedmioty nadobowiązkowe:

L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Religia
2
2
2
6
2. Wdż
0,38
0,38
0,38
1,14


plan nauczania dla gimnazjum
r.szk.2013/2014 - klasa: III f


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Język polski
5
4,5
5
14,5
2. Język obcy nowożytny III.0
2
2
3
7
3. Język obcy nowożytny III.1
2
2
3
7
4. Historia
2
2
2
6
5. Wiedza o społeczeństwie
-
-
2
2
6. Muzyka
-
1
-
1
7. Matematyka
4
3
4
11
8. Fizyka
2
1
2
5
9. Chemia
2
1
2
5
10. Biologia
1
2
2
5
11. Geografia
1
2
1,38
4,38
12. Plastyka
-
1
-
1
13. Informatyka
2
-
-
2
14. Wychowanie fizyczne
4
4
3
11
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
-
1
-
1
16. GDDW
1
1
1
3
17. Zajęcia artystyczne
2
-
-
2
18. Zajęcia techniczne
-
2
-
2
19. Wychowanie do życia w rodzinie
0,38
0,38
0,38
1,14
20. Religia
2
2
2
6
  Razem godzin
32,38
31,88
32,77
97,03

plan nauczania dla gimnazjum
r.szk.2013/2014 - klasa: III h


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Język polski
4,5
4
4,5
13
2. Język obcy nowożytny III.0
2
2
3
7
3. Język obcy nowożytny III.1
2
2
3
7
4. Historia
2
2
1,5
5,5
5. Wiedza o społeczeństwie
-
-
2
2
6. Muzyka
-
1
-
1
7. Matematyka
4
3
4
11
8. Fizyka
1
1
2
4
9. Chemia
1,5
1
1,5
4
10. Biologia
1
1,5
1,5
4
11. Geografia
1
2
1
4
12. Plastyka
-
1
-
1
13. Informatyka
2
-
-
2
14. Wychowanie fizyczne
6,5
6
5,5
18
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
-
1
-
1
16. GDDW
1
1
1
3
17. Zajęcia artystyczne
2
-
-
2
18. Zajęcia techniczne
-
2
-
2
19. Wychowanie do życia w rodzinie
0,38
0,38
0,38
1,14
20. Religia
2
2
2
6
  Razem godzin
32,88
32,88
32,88
98,64

plan nauczania dla gimnazjum
r.szk.2013/2014 - klasa: III j


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Razem
godzin
tygodniowo
w okresie
nauczania
1. Język polski
5
4,5
5
14,5
2. Język obcy nowożytny III.0
2
2
3
7
3. Język obcy nowożytny III.1
2
2
3
7
4. Historia
2
2
2
6
5. Wiedza o społeczeństwie
-
-
2
2
6. Muzyka
-
1
-
1
7. Matematyka
4
3
4
11
8. Fizyka
1
1
2
4
9. Chemia
2
1
2
5
10. Biologia
1
2
2
5
11. Geografia
1
2
1,38
4,38
12. Plastyka
-
1
-
1
13. Informatyka
2
-
-
2
14. Wychowanie fizyczne
14
14
14
42
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
-
1
-
1
16. GDDW
1
1
1
3
17. Zajęcia artystyczne
2
-
-
2
18. Zajęcia techniczne
-
2
-
2
19. Wychowanie do życia w rodzinie
0,38
0,38
0,38
1,14
20. Religia
2
2
2
6
  Razem godzin
41,38
41,88
43,77
127,03

Przyjaciele