Szkoła Policealna



Samorząd Gimnazjum nr 3


Aleksander Puszczyński - przewodniczący

Karolina Tomczyk - wiceprzewodnicząca

   
   

Maciej Wójtów - sekretarz/skarbnik

Łukasz Kubań - rzecznik praw ucznia





Samorząd Technikum


Joanna Cywińska - przewodnicząca

Natalia Madej - wiceprzewodnicząca

   
   

Sebastian Chlebicki - sekretarz/skarbnik

Piotr Chmurowski - rzecznik praw ucznia



Przyjaciele