Szkoła PolicealnaSukcesy: r.szk. 2014-2015


Ola Strzelczyk - stypendystka Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego

  
  

więcej...


Sukcesy Oli Strzelczyk


  
  

więcej...


Kolejny sukces Oli Strzelczyk - 25 X 2014
Gra Miejska "Kariera w Legnicy" - III miejsce 22 - 23 X 2014

  

1. Piotr Chmurowski 2. Filip Kopański 3. Igor Opatowicz

więcej...

I miejsce w Finale Dolnośląskim Gimnazjady w sztafetowych biegach przełajowych

zDolny Ślązak Gimnazjalista - 21 XI 2014


- Enoch Szymocha z kl. II j - w FINALE KONKURSU "zDOLNY ŚLĄZAK GIMNAZJALISTA" - blok językowy - język niemiecki


Gimnazjada - koszykówka chłopców - I miejsce w Legnicy - 19 XI 2014
Moja wizja rośliny transgenicznej - 19 XI 2014


  
  
  

zDolny Ślązak Gimnazjalista - 17 XI 2014


- Enoch Szymocha z kl. II j - bierze udział w eliminacjach powiatowych - blok językowy - język niemiecki

- Erwin Jasic z kl. III j - bierze udział w eliminacjach powiatowych - blok matematyczno-fizyczny

Justyna Szymaniuk - kl. II c otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kto?
Uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kryteria:
Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Procedura:
Wnioski są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony - przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły. Wnioski przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Wniosek zawiera w szczególności:
-imię i nazwisko kandydata do stypendium;
-informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Rada szkoły (lub rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata do stypendium. Zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosku z warunkami określonymi w art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i po sporządzeniu listy zbiorczej – przedstawia za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów.


Sukcesy XII 2014

  

Skład zespołu:

- Chmurowski Piotr
- Kozłowski Łukasz
- Styrcz Jakub
- Drożdż Krystian
- Bruliński Mateusz
- Włoch Bartosz
- Migała Przemysław
- Kaszczyszyn Kacper
- Łuczyński Igor
- Klęczar Eryk

Opiekun: Krzysztof Spychalski  
  
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Najlepszy uczeń w zawodzie technik budownictwa - 9 II 2015

  
  

więcej...

Dnia 9 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego odbył się subregionalny finał turnieju "Najlepszy uczeń w zawodzie technik budownictwa. Wyniki w poniższej tabeli:

Uczniowie

Opiekun

Nazwa szkoły

Liczba punktów

Krzysztof Studziński

Bogdan Horodniczy

Zespół Szkół Budowlanych

im. Wojska Polskiego

w Legnicy

416

Igor Opatowicz

Filip Kopański

Karolina Kot

Katarzyna Jagucak

Zespół Szkół Zawodowych
im. mjra Henryka Sucharskiego
w Złotoryi

236

Krystian Ziółkowski

Dawid Wiśniewski

Marcin Giba

Piotr Raczkowski

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci

w Głogowie

180

Dominik Wasiuk

Jędrzej Korzeniowski

 Najlepszy uczeń w zawodzie techniuk architektury krajobrazu - 3 II 2015

  
  

więcej...

Dnia 3 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego odbył się subregionalny finał turnieju "Najlepszy uczeń w zawodzie technik architektury krajobrazu. Wyniki w poniższej tabeli:

Uczniowie

Opiekun

Nazwa szkoły

Liczba punktów

Natalia Detyna

Jerzy Serko

Zespół Szkół Budowlanych

im. Wojska Polskiego

w Legnicy

188

Joanna Papacz

Weronika Misiak

Krzysztof Jawor

Szymon Michalski

Zespół Szkół Agrobiznesu

w Bolkowie

147,5

Dawid Biskupowicz

Ewelina Bojaryn

Anna Ogiela

Krystyna Marcinkiewicz

Zespół Szkół Nr 1 im.

prof. Bolesława Krupińskiego

w Lubinie

145

Katarzyna Mazurek

Klaudia Gaweł

Bogumiła Paduch

Ewa Kołodziej,

Joanna Kmieć-Beuge

Technikum nr 6

w Głogowie

91

Monika Postok

Klaudia Hotloś

 II Międzygimnazjalne Zawody Przyrodnicze - 30 III 2015


W ZSO nr 4 odbyła się druga edycja Międzygimnazjalnych Zawodów Przyrodniczych. Nadrzędnym celem było zaakcentowanie interdyscyplinarności przedmiotów przyrodniczych. Sprawdzały one umiejętności planowania i wykonywania doświadczeń oraz wiedzę teoretyczną z biologii, fizyki, geografii i chemii. Tematem wiodącym był przepływ ładunku elektrycznego. W tegorocznych zmaganiach brało udział osiem szkół. Zwycięzcami zostali:

1. miejsce GIMNAZJUM NR 5,
2. miejsce GIMNAZJUM NR10,
3. miejsce GIMNAZJUM NR 3. - opiekun. p. Agnieszka Goleń


Finał województwa dolnoślskiego - Puchar Coca-cola - I miejsce

  


Gimnazjum nr 3 wśród najlepszych na Dolnym Śląsku w Turnieju Coca Cola Cup 2015. W finale Gimnazjum nr 3 Legnica pokonało Gimnazjum z Ząbkowic Śląskich 4:1 i awansowało do finału krajowego , który odbędzie się w Gdańsku w dniach 19-20.06.2015. Najlepszym bramkarzem turnieju został Michał Piotrowski, a najlepszym strzelcem turnieju Radosław Wasiuk . Skład : Piotrowski Michał , Stachowski Kacper, Kubań Łukasz, Radosław Wasiuk, Zagórski Filip, Cukier Szymon, Lewandowski Igor, Sebastian Hałubowicz, Bazan Piotr, Piła Dominik Coca-Cola Cup to jeden z największych turniejów piłkarskich dla młodzieży w Polsce, uważany za nieoficjalne Mistrzostwa Polski Szkół Gimnazjalnych.FINAŁ COCA-COLA CUP 20 CZERWCA 2015Reprezentacja piłkarska chłopców Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy pokonała w Gdańsku w finale krajowym Coca-Cola Cup reprezentację Miejskiego Gimnazjum nr 1 z Mińska Mazowieckiego zdobywając puchar i nieoficjalne mistrzostwo Polski gimnazjów. W drodze do finału pokonali w fazie grupowej Gimnazjum nr 16 z Lublina, Gimnazjum nr 12 z Gdańska, przegrywając z Publicznym Gimnazjum nr 5 z Kluczborka. W fazie pucharowej pokonali Zespół Szkół Publicznych nr 1 ze Skarżyska Kamiennej oraz w półfinale reprezentację Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Łodzi. Najlepszym bramkarzem turnieju został Michał Piotrowski. Skład reprezentacji: 1. Michał Piotrowski
2. Radosław Wasiuk
3. Kacper Stachowski
4. Dominik Piła
5. Łukasz Kubań
6. Filip Zagórski
7. Igor Lewandowski
8. Szymon Cukier
9. Kamil Hoszowski
10. Sebastian Hałubowicz


Trenerzy: Tomasz Piasecki i Michał Grządkowski


Certyfikat zawodowyCertyfikat Bezpieczna szkoła
II miejsce - współzawodnictwo sportowe między gimnazjami - kategoria: chłopcyTurniej Szachowy "Cztery pory roku - 9 czerwca 2015 r.

  

Przyjaciele