Szkoła Policealna


Konkurs matematyczny - 30 IX

  
  

więcej...

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to dzień symboliczny. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Jej celem było zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tej prostej, a tak bardzo przydatnej w życiu umiejętności. Uczniowie, którzy podczas wakacji zdążyli już co nieco zapomnieć, mieli okazję nadrobić zaległości. Aby zdobyć tytuł MT Experta, należało zdać egzamin – prawidłowo odpowiedzieć na zadane pytania. Uczeń otrzymywał los z przykładami mnożenia i udzielał odpowiedzi. W przypadku choćby jednokrotnej pomyłki, nie zaliczał egzaminu. Kolejnym etapem była gra „Olimpijczycy”, która polegała na tym, że nauczyciel ogłasza START i jednocześnie włącza stoper. Na sygnał START uczeń szybko odkrywa karty i stara się jak najszybciej skompletować wszystkie pary kart. Taktyka podczas układania kart jest różna. Jedni grupują najpierw karty czerwone, a później do każdej z tych kart dobierają kartę czarną. Inni postępują odwrotnie. Zwycięzcą tej kategorii został Maciek Swędzikiewicz z klasy 2J. Następnie wybieraliśmy Króla i Królową skakanki. Gra polegała na, że uczestnik gry bierze skakankę do ręki i ustawia się przed nauczycielem w odległości około 2m. Nauczyciel bierze kartę, pokazuje ją uczniowi (np. pokazuje kartę 3*4) i odczytuje umieszczony na niej napis. Od momentu pokazania karty uczniowi w trakcie wykonywania przeskoków powinno podać odpowiedź na tę kartę (czyli „dwanaście”). Królową skakanki została Dominika Maciejewska z klasy 2F, zaś Królem skakanki – Erwin Jasic z klasy 2J. W szkole Komisje Egzaminacyjne w składzie: Krystian Drożdż, Klaudia Kolasa, Roksana Kostałkowska, Bartosz Szczęsny i Szymon Rusieck przeprowadziły akcję wśród pracowników szkoły. W konkursie wzięło udział 11 nauczycieli. Szkolnym Ekspertem Tabliczki Mnożenia został mgr Sylwester Daniluk (0.08.46) – nauczyciel religii i edukacji dla bezpieczeństwa, mgr inż. Zdzisław Tyborowski (0.09.31) – wicedyrektor szkoły i nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz mgr Agnieszka Goleń (0.15.06) – nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych.
Ogółem do egzaminu przystąpiło 43 uczniów klas I – III Gimnazjum. Jak się okazało, otrzymanie zaszczytnego tytułu MT Eksperta nie było takie proste i spora grupa go nie zdobyła. Wygląda na to, że w dzisiejszych czasach wielu uczniów nie potrafi obejść się bez kalkulatorów i przedkłada te zawodne maszyny nad gimnastykę umysłu. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyłączyli się do wspólnej zabawy! Spośród wszystkich uczestników, wyłoniliśmy zwycięzców.
I miejsce Erwin Jasic z klasy 2J
II miejsce Maciej Swędzikiewicz z klasy 2J
III miejsce Dawid Olech z klasy 3J
IV miejsce Kornel Drączkowski z klasy 2J
V miejsce Igor Kuczyński z klasy 3J
W/w osoby mogą wziąć udział w dalszej części konkursu MT EXPERT. GRATULUJEMY!!!
Akcja była udana, sprawiła wiele radości uczniom i wielu uświadomiła, że jednak trzeba się trochę przyłożyć do tabliczki mnożenia, bo ta wiedza jest niezbędna w życiu codziennym. Akcja zainteresowała uczniów. Uświadomiła też niektórym, że jednak biegle nie znają tabliczki mnożenia.


Wycieczka Kłodzko-Książ - 28 IX

  
  

więcej...


Początek r. szk. 2013/2014

W gimnazjum


  
  

więcej...


...i w szkołach ponadgimnazjalnych


  
  

więcej...Halloween - tradycja z prastarym rodowodem

  
  
  
  

Dokładna geneza Halloween nie jest znana. Może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion (Pomony) albo z celtyckiego święta na powitanie zimy. Według tej drugiej teorii Halloween wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji w ten dzień żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. Druidzi (kapłani celtyccy) wierzyli, iż w dzień Samhain zacierała się granica między zaświatami a światem ludzi żyjących, zaś duchom, zarówno złym jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do świata żywych. Duchy przodków czczono i zapraszano do domów, złe duchy zaś odstraszano. Ważnym elementem obchodów Samhain było również palenie ognisk. Na ołtarzach poświęcano bogowi resztki plonów, zwierzęta i ludzi. Paląc chciano dodawać słońcu sił do walki z ciemnością i chłodem. Wokół ognisk odbywały się tańce śmierci. Symbolem święta Halloween były noszone przez druidów czarne stroje oraz duże rzepy, ponacinane na podobieństwo demonów. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek. Czarownice w towarzystwie czarnych kotów przepowiadały przyszłość. Odpowiednikiem zwyczaju są Zaduszki, mylone z Dniem Wszystkich Świętych. Po 835 roku pod wpływem chrześcijaństwa zwyczaj zaczął zanikać, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została przeniesiona z maja na 1 listopada. Irlandzcy imigranci sprowadzili tradycję do Ameryki Północnej w latach 40 XIX wieku. 31 października 1920 roku w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się pierwsza w Stanach Zjednoczonych parada z okazji Halloween. Uczestnikami parady byli mieszkańcy, przebrani w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych latach pochód organizowano corocznie 31 października. W roku 1937 Anokę ogłoszono światową stolicą Halloween. W drugiej połowie XX wieku święto trafiło do zachodniej Europy. Halloween w Polsce pojawiło się pod koniec lat 90.Wycieczka do Cigacic - 24 X 2013

  
  

więcej...

W dniu 24 października 2013 roku grupa 42 uczniów Naszej Szkoły wyjechała na wycieczkę zawodoznawczą. Tym razem pojechaliśmy do Cigacic, gdzie swoją siedzibę ma zakład produkujący skalną wełnę mineralną, oraz do Zielonej Góry.
To już kolejny wyjazd zorganizowany w ramach programu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.
W Cigacicach ma swoją siedzibę fabryka będąca wiodącym na polskim rynku producentem wyrobów ze skalnej wełny mineralnej. Należy do duńskiego koncernu ROCKWOOL, światowego lidera branży izolacyjnej. W samym zakładzie zapoznaliśmy się z procesem technologicznym wytwarzania wełny mineralnej oraz zwiedzali-śmy linię produkcyjną. Przedstawiciele zakładu przedstawili również historię zakładu, zrealizowany dotychczas program inwestycyjny ( ponad miliard złotych ), mówili o dalszych planach zmierzających do unowocześnienia linii produkcyjnych oraz rozwoju systemów ochrony środowiska. Produkty wytwarzane z Cigacicach stosowane są nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale również w energetyce i przemyśle. Od płyt i mat, po otuliny i produkty specjalistyczne. Dotychczas w różnego rodzaju bu-dynkach i obiektach zastosowano już ponad 8 mln metrów kwadratowych skalnej wełny mineralnej ROC-KWOOL. Dzięki niej obiekty tracą mniej ciepła i oszczędzają energię, zapewniając jednocześnie swoim użyt-kownikom ochronę przed hałasem i pożarem. Po bardzo ciekawym pobycie w Cigacicach udaliśmy się do Zielonej Góry. Mimo krótkiego czasu udało się odwiedzić najbardziej charakterystyczne miejsca miasta: zielonogórską Starówkę, niedawno odnowiony Park Winny otaczający najwyższe wzniesienie miasta no i oczywiście zielonogórską Palmiarnię, gdzie zgromadzono wiele okazów tropikalnych roślin. Spacer wśród palm, rybnych akwariów m.in. z rekinami i z rozlegającym się zewsząd śpiewem ptaków był chyba najatrakcyjniejszym punktem tego wyjazdu.


Prace porządkowe na cmentarzu

  
  
  
  


Gra miejska "Kariera w Legnicy" p.n. "Festiwal Talentów" - I miejsceALT ALT
ALT


  
  

więcej...


Kariera w Legnicy- 17 października w PWSZ im. Witelona w Legnicy odbyła się IV Gra Miejska w ramach V edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery. V edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2013 r. została objęta Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Odkryj talenty swojego dziecka”. W związku z tym organizatorzy dokonali zmiany formuły Gry Miejskiej. Tradycyjny Quiz zastąpiony został Festiwalem Talentów, podczas którego drużyny wykonywały zadania pozwalające wykorzystać wiedzę, ale również umiejętności i talenty każdego uczestnika.

Młodzież reprezentująca 9 szkół średnich, biorąca udział w konkursowych zmaganiach wspierana była fantastycznym dopingiem towarzyszących im kolegów i koleżanek. W przerwach między zadaniami konkursowymi uczniowie szkół prezentowali całą gamę talentów. Publiczność mogła podziwiać zarówno popisy wokalne, kulinarne, gimnastyczne, taneczne, żonglerskie, monocyklingowe oraz różnorodnych sztuk walk.

Wyniki tegorocznego konkursu:

I Miejsce – Zespół Szkół Budowlanych
II Miejsce – VII Liceum Ogólnokształcące
III Miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych


IV Miejsce – Akademickie Liceum Ogólnokształcące
V Miejsce – V Liceum ogólnokształcące
VI Miejsce – Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych
VII Miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
VIII Miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
IX Miejsce – II Liceum Ogólnokształcące

Przedsięwzięcie zorganizowali:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy- Biuro Karier oraz Dział Promocji i Wydawnictw,
Urząd Miasta w Legnicy,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy,
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Legnicy,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Legnicy.
Gra Miejska „Kariera w Legnicy” odbyła się pod Honorowym Patronatem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Pana prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego i Prezydenta Miasta Legnicy Pana Tadeusza Krzakowskiego.

Sponsorzy nagród:
PWSZ im.Witelona w Legnicy, Urząd Miasta Legnicy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, PROGRA, Kaufland, Klub Fitness Conditione, Pizzeria Da Grasso, Kino Helios, Kino Piast, Basen Bąbelek, Mc Donald, KFC.
(ze strony http://www.pwsz.legnica.edu.pl/artykul-3316-pwsz-1)

Skład zwycięskiej drużyny:
1. Askaniusz Kryca
2.Igor Opatowicz
3. Krzysztof Studziński
4. Karol Marciniszyn

Opiekunowie:
1. mgr Jerzy Dudek
2. mgr inż. Barbara Madejska-MatkowskaTargi pracy - 15 X

  
  

więcej...
Dzieci wojny spektakl poetycki - 14 X

  
  

więcej...


Dzień Edukacji Narodowej - 14 X

  
  
  
  


Poszukiwacze złota - 10 X

  
  

więcej...


Lekcja europejska - 9 X

  
  

więcej...


Turniej integracyjny - 9 X

  
  

więcej...


Wybory do samorządu - 7 X

  
  

więcej...


Wycieczka do ogrodów - 3 X

  
  

więcej...


Olimpiada matematyczna - 3 X

  
  

więcej...

3 października 2013r odbyły się w naszej szkole Zawody Stopnia Pierwszego w ramach IX Olimpiady Gimnazjalistów. Do konkursu zgłosiło się 13 uczniów z klas I - III gimnazjum. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (OMG) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMG zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym - jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Przywileje te - ustalane przez senaty poszczególnych szkół wyższych - dotyczą wielu kierunków, nawet tych, nie związanych bezpośrednio z matematyką. Również finalistom i laureatom OMG przysługują uprawnienienia przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie gimnazjalnym.


Otwarcie wystawy "150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego"

  
  

więcej...


PKN Orlen - lekcja chemii - 2 X

  
  

więcej...TV Dami w szkole - 1 X 2013
Tydzień przedsiębiorczości - 19 XI - 22 XI

  
  

...więcej...

Nasza szkoła propagując przedsiębiorczość wśród młodych ludzi, po raz kolejny włączyła się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2013. Przeprowadzone zostały wykłady i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości skierowane do uczniów.
19 listopada odbył się " Test wiedzy o inwestowaniu" poprzedzony prelekcją Pana Adama Stanisławskiego na temat Giełdy Papierów Wartościowych. W czasie wykładu uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania GPW oraz z możliwościami inwestowania na giełdzie. Przedstawiono prezentację multimedialną oraz film " Wszystko co chciałbyś wiedzieć o giełdzie". Na koniec uczniowie napisali test o inwestowaniu.
20 listopada odbyło się spotkanie z architektem Aleksandrą Gałecką nt " Moja firma, moja niezależność " podczas którego Pani architekt omówiła swoją drogę prowadzącą do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. W czasie ożywionej dyskusji uczniowie otrzymali wiele cennych rad i wskazówek dotyczących spraw związanych z prowadzeniem własnego biznesu.
Pani Agnieszka Kasińska przeprowadziła test " Czy własna firma to coś dla mnie".Uczniowie biorący udział w zabawie na podstawie analizy własnych mocnych i słabych stron określili swój typ przdsiębiorcy.Każdy uczeń miał możliwość skorzystanie z porad doradcy zawodowego Jerzego Dudka.
Celem zorganizowanych w naszej szkole wydarzeń jest promocja przedsębiorczości rozumianej nie tylko jako prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale także jako świadomego kształtowania ścieżki kariery zawodowej, rozwijania wiedzy i umiejętności wśród młodych ludzi.
Koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Barbara Madejska-Matkowska.Polski u pani Bogumiły Słomczyńskiej - 15 XI 2013

  
  

Sąd nad Antygoną...więcej...


Turniej piłkarski - 15 XI 2013

  
  
  

Piknik naukowy - 15 XI 2013

  
  

więcej...

i jeszcze więcej...


Piknik naukowy - 14 XI 2013

  
  

więcej...

i jeszcze więcej...


Mam talent - 13 XI 2013

  
  


Święto Niepodległości

  
  

więcej...


Zawody z okazji 60-lecia SZS - 6 XI 2013

  
  
  

więcej...

-Anita Dumańska - II miejsce w skoku w dal dziewcząt szkół gimnazjalnych
-Maciej Gramza - I miejsce w skoku w dal chłopców szkół gimnazjalnych
-Kacper Jańca - III miejsce w skoku w dal chłopców szkół ponadgimnazjalnych
-Szymon Sarnecki - I miejsce w pchnięciu kulą chłopców szkół gimnazjalnych


Spotkanie z archeologiem - 6 XI 2013

  
  
  


Standaryzacja oprogramowania do badania predyspozycji

  
  
  
Jasełka - 20 XII

  
  

więcej...

Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło oznaczającego żłób. Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z Asyżu, który pierwszą taką scenę zaaranżował w 1223 roku w Greccio. Ich treścią była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Początkowo figury Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech Królów i pozostałych osób dramatu były nieruchome. Za sprawą zakonów franciszkańskich i bernardyńskich wprowadzono w ich miejsce marionetki. W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy zakazali wystawiania jasełek w kościołach. Przyczyną było coraz szersze przenikanie do treści przedstawień scen i postaci o charakterze ludycznym. Z szopkami zaczęli wówczas kolędować poza murami świątyń żacy, czeladnicy itp. Dały one początek wędrownym teatrzykom ludowym o świeckim charakterze. Teksty jasełkowe, najczęściej gwarowe, były w większości anonimowe. Przerabiano je wielokrotnie, między innymi ze względu na fakt, że zawierały wątki odwołujące się do aktualnych wydarzeń. Do znanych opracowań literackich należą jasełka napisane przez Lucjana Rydla pt. Betlejem polskie. Do czerpiących z tradycji polskich szopek współczesnych należy szopka dominikańska w Poznaniu z tekstami Jacka Kowalskiego, wystawiana przez Teatrzyk Towarzyski. Jasełka występowały też w kościele protestanckim na Pomorzu, czego przykładem są opracowane przez Marię von Bismarck (żonę starosty Łobza – Herberta von Bismarcka) i wystawiane w miejsowości Łobez Jasełka Łobeskie (Labeser Krippenspiel). Były one jednak ewenementem na protestanckim Pomorzu i grane były od 1921 roku do wojny. Jasełka te były ośmioaktowym przedstawieniem słowno-muzycznym, w trakcie którego aktorzy recytowali tekst, śpiewali oraz wspólnie z wiernymi zebranymi w kościele śpiewali wybrane pieśni. Byli mieszkańcy Łobza po wysiedleniu przenieśli tradycję jasełek w okolice Hanoweru, gdzie są one grane do dziś.


Konkurs na plakat „Rund um Weihnachtszeit” - 19 XII

  
  

więcej...

W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „Najciekawszy plakat Rund um Weihnachtszeit ”. Pierwsze miejsce zajęła praca Erwina Jasica z kl. 2J, drugie – Marcela Tura z klasy 1J, a trzecie – Filipa Zagórskiego z klasy 2J. Praca Mateusza Tulejko zdobyła wyróżnienie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne upominki z rąk organizatorek konkursu – pani Agnieszki Rosochacz i pani Mirosławy Czechorowskiej Gratulujemy! Nagrodzone prace mogliśmy podziwiać na parterze szkoły.


Bezpieczna Szkoła - 17 XII

  
  

Dnia 17 i 18.12.2013 roku odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjalnych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej na temat „Bezpieczne ferie”. Zostały omówione zasady bezpiecznego zachowania w domu, na ulicy, w sklepach i galeriach handlowych oraz jak należy postąpić w razie zagrożenia i w czasie kiedy należy udzielić komuś pomocy. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu.Forum Zawodowe - 12 XII

  
  

więcej...

Uczniowie szkół o profilu budowlanym z powiatu legnickiego, lubińskiego i złotoryjskiego wzięli udział w forum zawodowym zorganizowanym 12 grudnia br. w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego. To już po raz czwarty gościliśmy koleżanki i kolegów z innych szkół. Tym razem z Lubina i ze Złotoryi. Naszą szkołę reprezentowały klasy II A/B i IV A. Forum zorganizowane zostało w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Doradcy zawodowi oraz przedsiębiorcy z Legnicy przedstawili swoje oczekiwania wobec uczniów jako przyszłych pracowników. Ponadto zaprezentowano ofertę Klubu Pracy OHP, ARR „ARLEG” S.A. i NOT-u Legnica- instytucji wspierających doradczo i finansowo absolwentów rozpoczynających działalność gospodarczą na własny rachunek. Zarówno doradcy zawodowi jak i przedsiębiorcy przyznają, że pomimo bezrobocia, w Legnicy i okolicach jest duże zapotrzebowanie na specjalistów branży budowlanej. Młodzi ludzie coraz częściej decyduje się na naukę zawodów budowlanych. Przyznają, że jest to branża przyszłościowa, w której zawsze będzie praca, bez względu na koniunkturę gospodarczą. Ważnym punktem programu forum była prelekcja nt. bezpieczeństwa w budownictwie wygłoszona przez Pana Jarosława Głowackiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Na zakończenie forum miał miejsce pokaz stosowania nowoczesnych technik tynkarskich oraz układania glazury ceramicznej. Swoje umiejętności prezentowali uczniowie klasy zasadniczej Naszej Szkoły.


Wycieczka do LPGK - 5 XII

  
  więcej...


Spotkanie ze Zbigniewem Walerysiem - 5 XII

  
  

więcej...

...i jeszcze więcej
Spotkanie autorskie Mariana Hołowni - 4 XII

  
  

więcej...
Gimnazjada szachowa 29 I 2014

  
  


Akademia Technik Malarskich 21 I 2014

  
  

więcej...Deutsch Wagen Tour 14 II 2014

  
  

więcej...

i jeszcze więcej...


W piątek 14 lutego zawitał do naszej szkoły po raz drugi Deutsch- Wagen-Tour- kolorowy samochód z mnóstwem pomocy do nauki języka niemieckiego. Przemiła pani lektor Małgorzata Urlich- Kornacka przeprowadziła super ciekawe warsztaty językowe. Tym razem wzięli w nich udział uczniowie klasy 1 F gimnazjum. Przeprowadzone zajęcia sprawiły uczniom wiele satysfakcji i wzbogaciły ich w ciekawe doświadczenie związane z nauką języka niemieckiego. Mieli oni okazję przekonać się, że nauka języka może być świetną zabawą, w czasie której słówka łatwiej wchodzą do szkoły. Podczas spotkania było mnóstwo ciekawych gier i zabaw ruchowych, między innymi zabawa z wykorzystaniem chusty Klanzy, kalambury, ludowe tańce i konkurs na najlepiej wykonaną piosenkę w rytmie muzyki Rap. Najaktywniejsi uczestnicy warsztatów zostali nagrodzeni upominkami związanymi z projektem Deutsch- Wagen-Tour.


Gimnazjada geograficzna 12 II 2014

  
  

więcej...


X Gimnazjada Geograficzna "Krainy Wiecznych Lodów - Arktyka i Antarktyda" jest to konkurs międzygimnazjalny, w którym wzięły udział wszystkie gimnazja legnickie. Konkurs już od 10 lat organizują nauczycielki geografii Monika Brzyszczan z Gim nr 3 i Anna Motak z Gim nr 5. Dwuosobowe drużyny z poszczególnych gimnazjów rozwiązywały zadania z zagadnień dotyczących Arktyki i Antarktydy i przygotowały plakat, którego hasłem było "Marek Kamiński zdobywca dwóch biegunów". Tegoroczny, jubileuszowy, konkurs, którego tematyką były obszary polarne wygrała drużyna z Gimnazjum Nr 9, II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Muzycznego a III miejsce z Gimnazjum Nr 1 w Legnicy. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą a nagrodą za zmagania konkursowe były dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum Nr 3 i Firmę Hama oraz słodki kawałek urodzinowego tortu


Targi edukacyjne 12 II 2014

  
  

więcej...


Tenis stołowy 6 II 2014

  
  

więcej...


Turniej tenisa stołowego 4 II 2014 – 6 II 2014

Igrzyska

Miejsce

Dziewczęta

Chłopcy

I

SP 18

SP 6

II

ZSM-OSM-I s

SP 4

III

 

SP 9

IV

 

SP 20

V

 

SP 18

VI

 

SP 10

VII

 

SP 19

VIII

 

ZSM-OSM-I s

 

Gimnazjada

I

Gimnazjum 9

Gimnazjum katolickie

II

Gimnazjum 5

Gimnazjum 3

III

Gimnazjum TWP

Gimnazjum 1

IV

Gimnazjum 2

Gimnazjum 5

V

 

Gimnazjum 9

VI

 

Gimnazjum 2

VII

 

Gimnazjum TWP

VIII

 

ZSM-OSM-II s

 

Licealiada

I

ZSE

ZSEM

II

ZSTiO

II LO

III

I LO

ZSS

IV

ZSS

ZSTiO

V

CKZiU

ZSB

VI

II LO

ZSE

VII

V LO

V LO

VIII

VII LO

I LO

IX

VI LO

VII LO

X

 

CKZiU

XI

 

Liceum katolickie

XII

 

VI LO

XIII

 

IV LOV Legnickie Prezentacje Edukacyjne 5 II 2014

  
  

więcej...Próbny praktyczny egzamin zawodowy - kl.3 tr - 3 II 2014

  
  

więcej...

Bezpieczna szkoła - konkurs plastyczny - 31 III 2014

  
I miejsce        II miejsce
  
III miejsce        Inne

więcej...


W marcu 2014 roku w naszej szkole w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj” Pani Bożena Dzięgielewska zorganizowała i przeprowadziła konkurs plastyczny dla uczniów pn. „Zagrożenia niesione przez alkohol”. Zwycięzcą konkursu zdaniem jurorów została Klaudia Wiśniewska z kl. II F, II miejsce zajęła praca Macieja Mogilewskiego z kl. IF, a III miejsce przypadło Agacie Grzelak z kl. IIF. Uczniowie wykonali wiele prac a najlepsze prezentujemy na stronie internetowej szkoły. Wszystkie prace zostały pokazane na wystawie zorganizowanej na terenie szkoły.XI Wystawa Budowlana - 28 III - 29 IIIFOTO            VIDEO

FOTO            VIDEO


FOTO            VIDEOFOTO            VIDEO
VIDEOFOTO            VIDEO


FOTO            VIDEOBezpieczna szkoła - Spotkanie z policjantem - 27 III 2014

  
  

więcej...

Dnia 27.03.2014 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj” w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży klas II gimnazjum z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Tematem przewodnim była przemoc psychiczna i fizyczna w szkole, dyskutowano jak o tym mówić, jak z tym walczyć. Młodzież aktywnie włączyła się do dyskusji przyczyniając się w znacznym stopniu do wypracowania na koniec spotkania konkretnych wniosków, które mają wpłynąć na poprawę negatywnych zachowań młodzieży w szkole i poza jej murami.VI Wiosenny Konkurs Miedzygimnazjalny - 26 III 2014

  
  

więcej...


95 lat TPD - 25 III 2014

  
  

więcej...


Konkurs języka niemieckiego - 24 III 2014

  
  

więcej...

W dniach 24-25 marca w naszej szkole został przeprowadzony konkurs z języka niemieckiego pn. „Mistrz języka niemieckiego klas pierwszych i drugich gimnazjum”. Test z którym musieli zmierzyć się uczniowie składał się z 5 części: rozumienia ze słuchu, zagadnień gramatycznych i leksykalnych, wypowiedzi pisemnej oraz zadań z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W konkursie wzięło udział 27 uczniów klas I-II Gimnazjum.

Mistrzami języka niemieckiego klas pierwszych zostali:
Zuzanna Chocaj i Olga Strzelczyk z klasy 1F,
Adam Dul z klasy 1H,
sportowcy z klasy 1 J: Marcel Bishara, Bartosz Orszulak, Karol Gagat, Radosław Marciniak, Filip Czach.

Mistrzowie języka niemieckiego klas drugich gimnazjum to:
Aleksander Sidorowicz z klasy 2H
Erwin Jasic i Bartłomiej Gulewicz z klasy 2J.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy wraz z atrakcyjnymi nagrodami z rąk organizatorki konkursu - pani Agnieszki Rosochacz.
Gratulujemy świetnej znajomości języka niemieckiego oraz zachęcamy wszystkich do nauki języków obcych, tym bardziej, iż większość naszych pierwszoklasistów nie uczyła się tego języka w szkole podstawowej i dopiero w gimnazjum zaczęła swoją przygodę z niemieckim.Gala talentów w Głogowie - 21 III 2014

  
  

więcej...


Targi edukacyjne w Chojnowie - 19 III 2014

  
  

więcej...


Turniej "Najlepszy uczeń w zawodzie Technik Budownictwa" - 10 III 2014

  


Targi Edukacyjne w Chojnowie - 5 III 2014

  
  

więcej...Turniej "Najlepszy uczeń w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu - 4 III 2014

  
  

więcej...Tenis stołowy - Licealiada - 4 III 2014

  
  
  

 

Turniej tenisa stołowego 4 III 2014 – 5 III 2014

 

Licealiada

 

Chłopcy

Dziewczęta

I

ZSEiM

ZS Polkowice

II

ZS Głogów

ZSE Legnica

III

II LO Lubin

ZSZ Złotoryja

IV

ZS Polkowice

ZS Agrobiznesu Bolków

V

ZS nr 1 Lubin

LO Góra

VI

LO Złotoryja

PCZiU Jawor

VII

ZSZ Złotoryja

ZS Góra

VIII

ZS Góra

ZSTiO Legnica

IX

ZS Politechnicznych Głogów

I LO Głogów

X

PCZiU Jawor

LO Złotoryja

XI

LO Góra

I LO Lubin

XII

ZS Agrobiznesu Bolków

 

 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  
  

więcej...

Piękną lekcję historii i patriotyzmu przygotowała z Klubem 1212 Pani Bogumiła Słomczyńska. Uczniowie mieli możliwość przypomnieć sobie to ważne, w naszej historii, wydarzenie utrwalone nie tylko w kronikach ale również w poezji, muzyce i tańcu, bowiem pamięć i szacunek dla historii i tradycji to ważny element w kształtowaniu odpowiednich postaw młodzieży.Pożegnanie abiturientów z kl. IV a - 25 IV 2014

  
  

więcej...


Wycieczka do cementowni Górażdże - 24 IV 2014

  
  
  
  
  


95 lat TPD- kopnkurs dla szkół ponadgimnazjalnych - 14 IV 2014

  
  

więcej...


Konkurs języka niemieckiego dla klas technikum - 12 IV 2014

  
  

więcej...

W piątek 12 kwietnia odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego pt. „Ich mag Deutsch”. W konkursie brali udział uczniowie klas I- II technikum. Laureatami konkursu zostali:
1 miejsce- Daniel Krasowski z klasy I A/B
2 miejsce- Michał Królikiewicz z klasy I A/B
3 miejsce- Rafał Wilczopolski z klasy I C
Wyróżnienie- Natalia Detyna z klasy II A/B
Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Agnieszka Rosochacz
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!Wycieczka zawodowa Kórnik-Poznań - 12 IV 2014

  
  


Najlepszy uczeń w zawodzie technolog robót wykończeniowych - 11 IV 2014

  
  

więcej...

Nasza reprezentacja zajęła w Finale Wojewódzkim I MIEJSCE. ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!Historia teatru - 9 IV 2014

  
  

więcej...Najlepszy uczeń w zawodzie technik budownictwa - 7 IV 2014

  
  
  
  

Nasza reprezentacja zajęła w Finale Wojewódzkim III MIEJSCE. GRATULUJEMY!!!Konkurs "Znam lektury szkolne" - 4 IV 2014

  
  

więcej...

W dniu 4 kwietnia 2014 r. w czytelni odbył się konkurs dla uczniów klas technikum pod hasłem "Znam lektury szkolne". W literackich zmaganiach brali udział przedstawiciele klas IV a, III a/b, II a/b. Uczestnicy odpowiadali na pytania z trzech tematów:
- quiz literacki
- zagadki literackie
- przysłowia

Zwycięstwo odniosła reprezentacja kl. IV a w składzie:
Klaudia Kozłowska
Magdalena Nazarewicz
Jakub Śnieżek

Drugie miejsce zajęła reprezentacja kl. III a/b:
Maciej Kumorek
Dariusz Mocha
Igor Opatowicz

Na trzecim miejscu uplasowała się ekipa II a/b:
Piotr Chmurowski
Weronika Misiak
Jakub StyrczPogadanka o narkotykach - 4 IV 2014

  
  

więcej...

Dnia 04.04.2014 roku w naszej Szkole w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj” odbyło się spotkanie młodzieży klas technicznych z Panią Małgorzatą Stawicką - Kierownik Sanepidu w Legnicy na temat: „Zagrożenia niesione przez alkohol, narkotyki, dopalacze – jak sobie radzić”. Młodzież zachęcona do dyskusji uznała, że jest to temat bardzo interesujący i szeroki w swojej złożoności dlatego postanowiła po zakończeniu spotkania zaprosić Panią na następne w maju 2014 r.Najlepszy uczeń w zawodzie technik architektury krajobrazu - 1 IV 2014

  
  

więcej...

Nasza reprezentacja zajęła w Finale Wojewódzkim III MIEJSCE. GRATULUJEMY!!!

Dzień dziecka - 30 V 2014

  
  

więcej...


Wyjazd na staż do Lipska w programie Leonardo da Vinci - 25 V 2014

  


Kolejny raz 30 osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego, pod opieką nauczycieli, wyjechała na miesięczny staż do Lipska. Uczniowie poznający tajniki zawodu technika architektury krajobrazu będą realizować projekt "Renowacja i urządzanie zieleni parkowo-zabytkowej" w ramach programu Leonardo da Vinci"Dolnośląski przegląd teatralny

  
  

więcej...


Spotkanie ze strażakiem - Bezpieczna szkoła - 20 V 2014

  
  

więcej...


Dnia 20.05.2014 roku w naszej Szkole w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj” odbyło się spotkanie młodzieży z nadbrygadierem Ryszardem Patorą – funkcjonariuszem Powiatowej Straży Pożarnej w Legnicy na temat: „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu i na ulicy – zagrożenia, udzielanie pomocy”. Młodzież obejrzała i wysłuchała z zainteresowaniem prezentacji oraz aktywnie włączyła się do dyskusji ponieważ temat był bardzo interesujący i pouczający.Konkurs o Unii Europejskiej

  
  

więcej...


10 lat Polski w Unii Europejskiej

  
  

więcej...


W I etapie konkursu 3-osobowe drużyny z klas gimnazjalnych prezentowały wylosowane przez siebie państwo europejskie. Uczniowie zabrali widownie w podróż po Europie, zapoznając z kulturą, zwyczajami i zabytkami krajów członkowskich Unii. W II części uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę w teście z wiedzy o Unii Europejskiej. Odpowiedzi drużyn oceniało 3-osobowe jury, w którym zasiadali nauczyciele i uczeń Zespołu Szkół Budowlanych.

Wyróżnione drużyny:
I miejsce-Grecja: Patrycja Kostuj, Daria Wróblewska, Kamila Duch (klasa IF)
II miejsce-Polska:Dominika Maciejewska, Karolina Tomczyk, Klaudia Wiśniewska (klasa IIF)
III miejsce-Wielka Brytania: Dominika Mejer, Natalia Satyła, Anna Dąbrowska (klasa I G)

Zakładanie rabaty - Technik architektury krajobrazu

  
  

więcej...
Reminiscencje ze stażu

Zakończenie zajęć w Gimnazjum nr 3 i Technikum Budowlanym - 27 VI 2014

  
  

więcej...


Zakończenie zajęć dla uczniów klas III f, III h, III j w Gimnazjum nr 3 - 27 VI 2014

  
  

więcej...


Festiwal szkół - 24 VI 2014

  
  

więcej...

...Zespół Szkół Budowlanych postanowił skorzystać z możliwości prezentacji swojej placówki i ustawił obok sceny stanowisko, na którym wiele się działo. Uczniowie lepili z gliny, można było zobaczyć piękne wyroby artystyczne, a także podejrzeć fachowców w pracy nad tynkiem artystycznym. "Dziś chcemy pokazać gładź gipsową artystyczną, której robienie ćwiczyliśmy wcześniej w szkole na zajęciach" - mówili Fabian Drzyzga i Daniel Madziara, uczniowie Technikum Budowlanego.

(... ze strony http://lca.pl)Legnickie organy - 23 VI 2014

  
  

więcej...


Zakończenie stażu w Lipsku - 22 VI 2014

  
  

więcej...


Bezpieczna Szkoła - 17 VI 2014Najlepszy uczeń w zawodzie - posumowanie turnieju - 17 VI 2014TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
I MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
III MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

TECHNIK BUDOWNICTWA
III MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE


więcej...

Zakończenie nauki przez uczniów klasy 3 tr - 13 VI 2014

  
  

więcej...


Półmetek stażu- 8 VI

  
  

więcej...

Młodzi ludzie pracują m.in. na budowach oraz przy pielęgnacji zieleni miejskiej, doskonaląc jednocześnie swe umiejętności w zakresie branżowego języka niemiec-kiego. Po pracy zwiedzają z pokładu łodzi miasto, odwiedzają muzea, zabytkowe parki, zaznajamiają się z historią miasta. Pod opieką swoich nauczycieli uczą się samodzielności i zaradności. jest to dobry sposób na nabieranie doświadczeń potrzebnych w dorosłym życiu.


Debata - Dlaczego hejtują? - 4 VI

  
  

więcej...


Przyjaciele