Szkoła Policealna

str10

Charakterystyka działalności


 

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności

zajęcia artystyczne

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności

zajęcia przeznaczone dla młodzieży uzdolnionej muzycznie i aktorsko, realizowane jako forma zajęć dodatkowych

Opis dokonań uczniów:

Laureat 57 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, I miejsce w Rejonowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych Jasełka 2012, wysokie lokaty w miejskich konkursach kabaretowych

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:

artystycznych

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności

zajęcia sportowe

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności

zajęcia przeznaczone dla młodzieży uzdolnionej piłkarsko, realizowane w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych - ujętych w szkolnym planie nauczania oraz w formie zajęć dodatkowych

Opis dokonań uczniów:

I miejsce w Finale Ogólnopolskim Gimnazjady Młodzieży w piłce nożnej chłopców, wysokie lokaty w miejskich zawodach sportowych - różne dyscypliny

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:

sportowych

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności

Klub Młodych Odkrywców

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności

skierowane do uczniów zainteresowanych edukacją w zakresie przedmiotów ścisłych, realizowane w formie zajęć dodatkowych

Opis dokonań uczniów:

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie PLAY DECIDE organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:

przedmiotowych

 

Partnerzy

Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Legnicy, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

 Przyjaciele