Szkoła Policealna

str10

Egzamin maturalny

§ 53. 1. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego określonych w odrębnych przepisach.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.
                                                                                                                                                        więcejHarmonogram matury


4 maja 2015 r. - godz.900

język polski - część pisemna - poziom podstawowy

   
5 maja 2015 r. - godz. 900

matematyka - część pisemna - poziom podstawowy

   
6 maja 2015 r. - godz. 900
6 maja 2015 r. - godz.1400

język angielski - część pisemna - poziom podstawowy
język angielski - część pisemna - poziom rozszerzony

   
7 maja 2015 r. - godz. 1400 biologia - część pisemna - poziom podstawowy
   
8 maja 2015 r. - godz. 900
8 maja 2015 r. - godz. 1400
matematyka - część pisemna - poziom rozszerzony
WoS - część pisemna - poziom podstawowy
   
11 maja 2015 r. - godz. 900 fizyka - część pisemna - poziom podstawowy
   
12 maja 2014 r. - godz. 900

język niemiecki - część pisemna - poziom podstawowy

   
13 maja 2015 r. - godz. 900 geografia - część pisemna - poziom podstawowy
   
15 maja 2015 r. - godz. 900

chemia - część pisemna - poziom podstawowy

   
18 maja 2015 r. - godz. 900

język francuski - część pisemna - poziom podstawowy

   
19 maja 2015 r. - godz. 1400

historia - część pisemna - poziom podstawowy

   
21 maja 2015 r. - godz. 800
21 maja 2015 r. - godz. 800

język angielski - część ustna
język niemiecki - część ustna

   
22 maja 2015 r. - godz. 800

język polski - część ustna


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

§ 109. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej "egzaminem zawodowym", jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określonych w odrębnych przepisach.

2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych.
                                                                                                                                                        więcej


Terminarz egzaminu zawodowego

15 czerwca 2015 r. - godz.1200
16 czerwca 2015 r. - godz.900
22 czerwca 2014 r. - cz. pisemna- IV A/B - część pisemna
- IV A/B - część praktyczna
- A.30 (II C); B.30 (III A/B grupa A); R.21 (II A/B grupa B)
poprawkowy: B.16(III A/B grupa A); R.21 (III A/B grupa B)
Informatory maturalne


         Język polski                  Język angielski                Język niemiecki               Język francuski      

             Chemia                              Biologia                             Geografia                             Historia              

           Język obcy                            W O S                                 Fizyka                           Matematyka          


               Aneks               Informatory zawodowe


               Technik budownictwa                        Technik architektury krajobrazu       Informatory zawodowe (nowy egzamin)


               Technik budownictwa                        Technik architektury krajobrazu                                      Technik logistyk                    


     Technik renowacji elementów architektury                          Technik drogownictwa                

Przyjaciele